Servicii

1. Preluarea responsabilitatii in conformitate cu art.16 (4) din Legea 249/2015

“Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să îndeplinească cel puţin obiectivele prevăzute în anexa nr. 5 pentru deşeurile de ambalaje pentru care sunt responsabili potrivit alin. (1).”

2. Consultanta cu privire la modificarile legislatiei in domeniul gestionarii deseurilor de ambalaje

3. Indrumare in vederea raportarii corecte si complete a cantitatilor de ambalaje introduse pe piata pentru care exista obligatia de plata

4. Suport logistic pentru gestionarea deseurilor prin parteneriatele incheiate

5. Dezvoltarea de sisteme de colectare selectiva in colaborare cu autoritatile publice locale si campanii de educare prin parteneriatele cu colectori, salubristi, ONG-uri ce activeaza in domeniul protectiei mediului