Despre noi

FINANCIAR RECYCLING S.A. este un operator economic autorizat in baza licentei nr. 4 din Mai 2019 emisa de Ministerul Mediului in conformitate cu Ordinul Ministrului nr. 1.362/2018 care isi propune dezvoltarea de parteneriate cu operatorii economici mentionati in art.16 (1) din Legea 249:

ART. 16 (1) Operatorii economici sunt responsabili pentru preluarea şi valorificarea de la consumatori/utilizatori finali a ambalajelor/deşeurilor de ambalaje după cum urmează:
a) operatorii economici care introduc pe piaţa naţională produse ambalate, operatorii economici care importă/achiziţionează intracomunitar produse ambalate pentru utilizare/consum propriu sunt responsabili pentru deşeurile generate de ambalajele primare, secundare şi terţiare folosite pentru ambalarea produselor lor, cu excepţia ambalajelor de desfacere care sunt folosite pentru ambalarea, la locul de vânzare, a produselor;
b) operatorii economici care supraambalează produse ambalate individual în vederea revânzării/redistribuirii sunt responsabili pentru deşeurile generate de ambalajele secundare şi terţiare pe care le introduc pe piaţa naţională;
c) operatorii economici care introduc pe piaţa naţională ambalaje de desfacere, inclusiv pungi de transport din plastic, sunt responsabili pentru deşeurile generate de respectivele ambalaje;
d) operatorii economici care dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje sunt responsabili pentru respectivele ambalaje.

si care opteaza pentru realizarea respectivelor responsabilitati in conf. cu art. 16 (5)

b) prin intermediul unei organizaţii care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului, autorizate de către comisia constituită potrivit Legii nr. 211/2011, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Comisia, pe tip de material şi pe tip de ambalaj, primar, secundar şi pentru transport.