Obligatii legale

Legea 249/2015 impune urmatoarele obligatii :
Art. 16 (4) “Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să îndeplinească cel puţin obiectivele prevăzute în anexa nr. 5, pentru deşeurile de ambalaje pentru care sunt responsabili potrivit alin. (1).”

Valorile minime ale obiectivelor de valorificare* şi, respectiv, reciclare** a deşeurilor de ambalaje

Nr.

crt.

Obiectiv Pentru perioada 2019-2022 (inclusiv) Anul 2023 Anul 2024 Incepand cu anul 2025
1. Obiectiv global de valorificare 60 65 65 70
2. Obiectiv global de reciclare 55 60 60 65
3. Obiectiv de reciclare hartie-carton 60 65 70 75
4. Obiectiv de reciclare materiale plastice (inclusiv PET) 22,5 35 40 50
5. Obiectiv de reciclare sticla 60 65 65 70
6. Obiectiv de reciclare metal 50 60 65 70
7. Obiectiv de reciclare aluminiu 20 30 40 50
8. Obiectiv de reciclare lemn 15 20 20 25

* Includ cantitatea de deşeuri de ambalaje reciclată şi cea incinerată în instalaţii de incinerare cu valorificare de energie.

** Includ cantitatea de ambalaje de lemn care este reparată în vederea reutilizării.