Servicii

1. Preluarea responsabilitatii in conformitate cu art.16 (4) din Legea 249/2015

“Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să îndeplinească cel puţin obiectivele prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aplicate la deşeurile de ambalaje rezultate de la ambalajele introduse pe piaţa naţională/preluate pe bază de contract cu asigurarea trasabilităţii acestora.”

2. Consultanta cu privire la modificarile legislatiei in domeniul gestionarii deseurilor de ambalaje

3. Indrumare in vederea raportarii corecte si complete a cantitatilor de ambalaje introduse pe piata pentru care exista obligatia de plata

4. Suport logistic pentru gestionarea deseurilor prin parteneriatele incheiate

5. Dezvoltarea de sisteme de colectare selectiva in colaborare cu autoritatile publice locale si campanii de educare prin parteneriatele cu colectori, salubristi, ONG-uri ce activeaza in domeniul protectiei mediului